Araştırma Haberler

Güncel Bir Ankete Göre, LGBT Topluluğunun Neredeyse Yarısı Biseksüel

GMag
Yazar: GMag

Yeni yapılan bir ankete göre tüm LGBT’lerin yarısına yakını kendisini biseksüel olarak tanımlıyor.

Whitman Insight Strategies ve BuzzFeed News, cinsiyet, seks, politika, aile ve ayrımcılık ile alakalı konular hakkında 100’ü aşkın soru barındıran bir anket için ortaklaşa bir çalışma yürüttü. Ankete ABD genelinde 880 LGBT katıldı.

Sonuçlarda ilk göze çarpan kısım %46’lık bir kesimin kendisini biseksüel olarak tanımlıyor olması.

Bu sayıyı %32 ile gay ve %16 ile lezbiyenlik takip ederken, %5 kendisini kuir, %1 aseksüel, %1 heteroseksüel olarak tanımlıyor.

Buzzfeed, tüm katılımcılar arasından sadece 51 kişinin kendisini transseksüel olarak tanımladığını belirtti.

“Katılımcı sayısının bu kadar az olduğu durumlarda hata payı oranı daha yüksek oluyor, bu durum için %14 gibi, bu nedenle değerlendirme yaparken temkinli davranmakta fayda var.”

The Pew Research Center’ın 2013 yılında 1,200 kişi ile yapmış olduğu çalışmada ise %40’lık bir kesim kendisini biseksüel olarak tanımlamıştı.

Konu hakkında hala yeterli çalışma bulunmuyor olsa da, eldeki veriler 2015 yılında YouGov tarafından yapılmış bir anket ile örtüşüyor. Ankete göre gençlerin üçte birine yakını kendisini biseksüel, panseksüel, kuir ya da genel olarak hetero veya eşcinselliğin dışında tanımlıyor.

Gelgelelim, biseksüellerin varlığı yüksek bir orana sahip olsa da gay ve lezbiyenlere kıyasla çok azı açılmaya meyilli. Biseksüellerin %53’ü duruma bağlı olarak açılabileceğini, %11’i asla açılmayacağını belirtiyor.

BuzzFeed/Whitman Insight Strategies anketinden diğer önemli bulgulardan bazıları ise şöyle:

  • LGBT’lerin açılma yaşı ortalaması 21.
  • LGBT’lerin durumları hakkında farkındalığa varma yaşı ortalamaları ise 17.
  • Her beş katılımcıdan biri LGBT oldukları hakkında iş yerinde yalan söylemek durumunda kalıyor. %12’si ise cinsel yönelimleri nedeniyle iş yerlerinde ayrımcılığa maruz kaldığını düşünüyor.
  • %14 evliliğe olumsuz yaklaşırken, %25 kararsız. Geri kalanı evliliğe sıcak bakıyor.
  • Katılımcıların çoğu çocuk konusunda isteksiz veya kararsız. Gay erkeklerin %5’i çocuk istediğinden, %55’i ise çocuk istemediğinden emin. Biseksüeller ise çocuk fikrine daha esnek yaklaşıyor. %51 çocuk sahibi olabileceğini belirtiyor.
  • Biseksüeller diğer gruplara göre daha fazla seks yapıyor. %29 bir veya iki haftada bir seks yaptığını söylerken, %15’lik bir kısım haftada birden fazla kere seks yapıyor. Gaylerin %18’i haftada veya iki haftada bir seks yapıyorken, %14’ü haftada birden fazla kere seks yapıyor. Lezbiyenlerin ise 35%’i son bir yılda seks yapmadığını belirtiyor. Lezbiyenlerin sadece %4’ü haftada birden fazla kere seks yapıyor. 
  • İşletmelerin, dini değerler ile çatışması durumunda LGBT’lere hizmet vermeme kararı almasının meşru olduğunu düşünen katılımcıların oranı %16 iken, bu hareketi doğru bulmayanların oranı %69. %15’lik bir kesim kararsız.
  • Katılımcıların %59’u 2016’daki ABD seçimlerinde Clinton’a oy verdiğini belirtirken %14’ü Trump’a oy verdiğini belirtiyor. Beşte birlik bir kısım ise oy kullanmadığını söylüyor. 

Yorum Yaz