fbpx   .  

CHP’den LGBTİ Bireyler İçin 22 Maddelik Torba Yasa Teklifi

CHP, LGBTİ bireylere yönelik ayrımın ortadan kaldırması için kanunlara toplumsal cinsiyet’, ‘cinsel yönelim’ gibi ifadelerin eklenmesini de içeren 22 maddelik kanunu TBMM’ye sundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, LGBTİ bireylerin toplumda maruz kaldığı ayrımcılığın giderilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı’na 22 maddelik bir torba kanun teklifi sundu.

CHP’li Tanal tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, LGBTİ bireylerin toplumda maruz kaldığı ayrımcılığın giderilmesi amacıyla bir dizi kanunda değişiklik içeriyor. 22 maddelik teklif ilgili kanunlara “toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi” ifadelerinin ekklenmesini öngörüyor.

 

Teklif, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da koruma tedbirinin saptamasında yürürlükte olan evlilik bağının kurulması ilkesinin kaldırılmasını ve birlikte yaşayanların da koruma tedbirinden faydalanmasını içeriyor. Teklif, şiddet uygulanma tehlikesinin varlığında bireylerin yanı sıra, sivil toplum kuruluşların başvurusunun da geçerli sayılmasını, kolluk görevlilerinin eşcinsel ve tras bireylerin insan hakları ve cinsiyet eşitliği konularında eğitim almasını, trans bireylerin şiddet önleme ve izleme merkezlerinde istihdam edilmesini öngörüyor.

Giderler devletten

Teklif, trans bireylerin cinsiyet geçiş sürecinde psikolojik ve sosyal destek giderleri ile rehabilitasyon hizmetlerinin bakanlık bütçesinden karşılanmasını, HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin tıbbi ve psiko-sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını içeriyor. Teklifin gerekçesinde, şunlar kaydedildi:

“LGBT bireylerin devlet tarafından yasalar nezdinde korunması için uluslararası sözleşmelere uygun olarak iç hukukumuzda düzenlemeler yapılması gerekmektedir. LGBT yurttaşlarımız toplumun önyargılı ve homofobik tutumlarına, bu tutumların yol açtığı insan hakkı ihlallerine maruz kalmakta olup, devletimizin gerekli yasal düzenlemelerle bu yurttaşlarımızın haklarını koruması elzemdir. Devlete ve topluma karşı yükümlülüklerini tüm yurttaşlarımızla ayrıma tabi tutulmaksızın eşit olarak yerine getiren LGBT bireylerin, devletin yasal korumasından da diğer yurttaşlarımız gibi eşit olarak yararlanması gerekmektedir. LGBT kişilerin toplumdan ayrıştırılması, ötekileştirilmesi genellikle aile kurumunda başlamaktadır. Aileleri tarafından ötekileştirilen ve sahipsiz bırakılabilen ve şiddete maruz bırakılabilen LGBT yurttaşlarımız toplumun ve devlet kurumlarının önyargılarıyla karşı karşıya kalmakta, istihdam, eğitim ve sağlık gibi temel haklardan diğer kişiler gibi yararlanamamaktadır.”

Kaynak: Milliyet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.